SZANOWNI KLIENCI!

Od dnia 01.10.2010r. będą wydawane nowe karty (rabaty we wszystkich naszych lokalach)


REGULAMIN "KARTY RABATOWEJ STAŁEGO KLIENTA VIP"

1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ

Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ STAŁEGO KLIENTA VIP jest firma WAR Spółka Jawna A. Erdmann R. Erdmann
ul. Jagiellońska 13 Chojna 74-500
KANTYNA PORTOWA
ul. Bytomska 16 Szczecin 70-603.

2. PODMIOTY UDZIELAJĄCE RABATU NA PODSTAWIE KARTY RABATOWEJ

a) KANTYNA PORTOWA ul. Bytomska 16, 70-603 Szczecin
b) Restauracja Piastowska ul. Jagiellońska 13, 74-500 Chojna
c) Hotel Piast ul. Świerczewskiego 2, 74-520 Cedynia

3. NABYCIE KARTY RABATOWEJ STAŁEGO KLIENTA VIP

KARTA RABATOWA STAŁEGO KLINETA VIP jest szczególnym wyróżnieniem naszych klientów.

Dystrybucja Karty jest prowadzona bezpłatnie. Decyzję o przyznaniu Karty podejmuje Kierownictwo z własnej inicjatywy lub na wniosek Działu Marketingu. Ewidencjonowanie dystrybucji Karty prowadzone jest przez Dział Marketingu.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY RABATOWEJ

Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu:
10% na wszystkie zakupione dania w naszych lokalach z wyjątkiem:
- tych oferowanych w czasowych promocjach, ofert specjalnych
- produktów: napojów bezalkoholowych i napojów alkoholowych, artykułów tytoniowych,
5% upoważnia do otrzymania rabatu na zakwaterowanie i na imprezy organizowane w naszych lokalach (dotyczy tylko klientów indywidualnych),

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie pracownikowi firmy karty rabatowej przed dokonaniem zakupu lub dokonania zapytania ofertowego
Bonifikata nie łączy się z innymi promocjami.

Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą.
Kwota rabatu udzielona okazicielowi KARTY RABATOWEJ STAŁEGO KLIENTA VIP nie może być wymieniana na gotówkę.

5. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ

Karta jest ważna bezterminowo

Wystawca Karty Rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty Rabatowej Stałego Klienta VIP w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

Wszelkie komunikaty związane z zakończeniem programu lub unieważnieniem Karty rabatowej będą udostępniane na stronie www.kantynaportowa.pl
Posiadacz Karty, który w przypadku jej zagubienia lub kradzieży, zawiadomi o tym fakcie, ma prawo do otrzymania nowej Karty.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu odbioru karty oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze firmę WAR S.J. A. Erdmann R. Erdmann w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych (zgoda na przekazywanie mu informacji handlowych i promocyjnych) zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997roku "o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) z Posiadaczowi karty przysługuje prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia29 sierpnia".

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin jest dostępny w każdej placówce firmy oraz na stronie internetowej www.kantynaportowa.pl; www.piastowska.pl ; www.piast-hotel.pl

Firma WAR Spółka jawna A. Erdmann R. Erdmann zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu bez podania przyczyn i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez umieszczenie jej na ww. stronie internetowej. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty rabatowej.

Szczecin, dn. 01.09.2010r

 

2005 © Restauracja Piastowska

projekt i wykonanie MOAI